"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД

Информация


Информация 2017 годинаИнформация 2016 годинаZIP.   Обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛББ-ГАБРОВО ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016-2017Г. 

ПРОТОКОЛ 1 за откриване на процедура с предмет ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛББ-ГАБРОВО ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016-2017г.

ПРОТОКОЛ 2 за допълнително представени документи при разглеждане на документите на ЗОП за доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ 3 за разглеждане на технически предложения на кандидатите по ОП "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО" 

ДОКЛАД в изпълнение на ЗАПОВЕД 100/02.12.2016 по ОП за "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД"

ПРОТОКОЛ 4 за разглеждане и оценяване на кандидатите по ОП за "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД

РЕШЕНИЕ 109/23.12.2016 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ по ОП за "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД" 
У С Л О В И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациентите на „СБАЛББ –Габрово” ЕООД”


Информация 2015 година

ПОКАНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-ГАБРОВО ЕООД на основание чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП и във връзка с осигуряване на безплатна храна на членовете на персонала по Наредба №11/21.12.2005г.,

Д О Г О В О Р За изпълнение на обществена поръчка с предмет :ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ НА “СБАЛББ - ГАБРОВО” ЕООД гр.Габрово”

 

Информация 2014г.

 

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2023 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени