"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД

ПРИЕМ В СБАЛББ:

Постъпването (хоспитализацията) на пациент в болницата става с "Направление за хоспитализация" в планов или спешен порядък, като насочването може да бъде от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.
Лекарят трябва да обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен или отказвате избраното от лекаря лечение - подписвате декларация.
 

ПОСТЪПВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ:

1Ако идвате при нас без издадено "Направление за хоспитализация", т.е. - Вие сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен от приемно-консултативен кабинет. Лекарят от кабинета преценява състоянието Ви дали налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.
Преди да бъдете хоспитализиран в болница, трябва да информирате личния си лекар за това, както и да организирате (ангажирате) роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви в болницата.
Моля, носете с Вас  лични документи (лична карта), всички изследвания, направени Ви по повод заболяването, заради което постъпвате в болница, както и епикризи за предишни Ваши заболявания, рентгенови снимки, фишове от лабораторни изследвания, приеманите от Вас лекарства. Носете с Вас актуално Експертно решение на ТЕЛК, рецептурна книжка и лекарства, които получавате по нея, фактура за платена потребителска такса, ако имате престой в друга болница за настоящата година.
Моля, уведомете при постъпване в отделението медицинския персонал, ако вземате някакви медикаменти (лекарства); имате алергия към медикаменти или храни; нуждаете се от медицински удостоверения; докато сте в болницата, постъпили сте на лечение, а близките Ви не знаят.
Какво не трябва да носите: алкохол, голямо количество дрехи (гардеробното пространство в отделенията е ограничено), като е желателно да не оставяте повече от един комплект цивилни дрехи. Моля, не носете бижута, скъпоценности и големи суми пари с Вас. Ще имате нужда само от малка сума пари за лични нужди. Болничното заведение не може да поеме отговорност за липса на бижута и пари в брой, които пациентите държат лично при себе си.
 

ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦАТА:

2Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на личния Ви лекар.
Пушенето в сградата на болницата е забранено.
Време за посещение: регламентирано.
Права и задължения на пациента - Вашите основни човешки права и задължения са винаги от главно значение. Като пациент на „СБАЛББ Габрово“, Вие сте в правото си да обсъждате всичко, което касае Вас, с мед. сестри, лекарите или болничната управа. Без притеснения може да подадете жалба до Началника на отделението, Изпълнителния директор на болницата или друга институция.
Пациентът носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот. Трябва да споделя всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес. Да спазва стриктно предписания му режим на лечение. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията. Длъжен е да спазва установените правила в „СБАЛББ Габрово“ докато се провежда лечението му.
 

ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ:

Когато сте готови да напуснете лечебното заведение, ще Ви бъде казано предварително от дежурната сестра и тя ще Ви даде цялата необходима информация.  Лекуващият лекар ще  Ви даде епикриза за Вас и личния Ви лекар. Когато напускате отделението проверете дали имате: всички необходими лекарства, от които се нуждаете; всички медицински уверения, от които се нуждаете; датите и времето на всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насочени такива.
Моля, не взимайте със себе си никакво болнично имущество, ние имаме нужда от него за друг пациент.
 

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА:

Персоналът на „СБАЛББ Габрово“ осъществява диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност със стремеж за пълно зачитане правата на пациентите и тяхното човешко достойнство.
Всеки пациент, потърсил помощ в болницата има право:
3 да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране и на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното му лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.
 да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.
 да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на финансиране.
 да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 да прави оплаквания през МЗ и РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.
За пациенти, поставени под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни преставители.

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2024 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени