"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД
8Сградата на лечебното заведение е построена от видния габровски индустриалец Пенчо Семов през 1942 г. за ученическо общежитие и още преживе дарена на града. В края на Втората световна война е използвана за възстановяване на ранени войници.
През 1947 г. д-р Кирил Въгленов е изпратен от Министерство на здравеопазването в Габрово да организира противотуберкулозен санаториум с 200 легла като оперативен център за Североизточна България, превърнат по-късно в болница. Д-р Въгленов я ръководи до 1980 г. и извършва над 5 000 операции.
 През годините, поради рязкото намаляване заболеваемостта от туберкулоза, лечебното заведение се преструктурира, като започват да се лекуват и пациенти с остри и хронични неспецифични белодробни заболявания.
 
 

ДЕЙНОСТИ

Съгласно Разрешение на Министерство на здравеопазването за лечебна дейност, болницата осъществява:
Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 Рехабилитация;
 Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 Диспансеризация
Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 Учебна и научна дейност.
 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

2“СБАЛББ – Габрово” ЕООД – гр. Габрово има сключен договор за оказване на болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК по Клинични пътеки (КП) с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
 
Според изискванията на договора, за да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано за лечение по дадена клинична пътека, то следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице следните обстоятелства:
Индикациите за хоспитализация, включени в клиничната пътека съгласно приложението към Националния рамков договор (НРД).
Лицето да е със заболяване, предвидено в блок “Кодове на болести за заболявания по МКБ 10” на съответната клинична пътека, когато този блок е част от съдържанието на клиничната пътека.
В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира по клинична пътека, като до края на хоспитализацията възстанови правата си при условията и по реда на задължителното здравно осигуряване.
Клиничните пътеки, по които болницата има сключен договор с НЗОК, са следните:

 КП № 38 - Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

 КП № 39 - Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

 КП № 40.1 - Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

 КП№ 41.1 - Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно - алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

 КП№ 42.1 - Диагностика и лечение на гнойно - възпалителни заболявания на бронхо - белодробната система при лица над 18 години

 КП № 43 - Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

 КП № 45 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 

 КП № 112 - Диагностика и лечение на муковисцидоза

 КП № 999 – Наблюдение до 48 часа в стационар след Амбулаторна Процедура


Болницата има сключен договор с НЗОК за следните Амбулаторни процедури:

 АПр №9 - Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза

 АПр №33- Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

 АПр № 40 – Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза 

 АПр № 99 - Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека


ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ  МЗ

В болницата се приемат за лечение болни с активна туберкулоза от цялата страна, независимо от тяхния осигурителен статус.

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2024 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени